Föräldraskapsstöd - tidsbokning

LÄS MER

Här kan du boka tid för ett inledande samtal gällande föräldraskapsstöd tillsammans med Familjecentralens familjebehandlare. Vi vill gärna vägleda dig i sådant som ryms i din och din familjs vardag, stort som smått. Vi vänder oss till familjer i Kramfors kommun med barn mellan 0-18 år. I samband med att vi träffas första gången planerar vi tillsammans för kommande tillfällen. Vi erbjuder fem samtalstillfällen kostnadsfritt utan att något dokumenteras.

Vi behöver din bokning senast två vardagar innan.

Familjecentralens lokal finns på Bruksgatan 12 i Kramfors, i samma hus som Kramfors hälsocentral. Du går in genom entré 2 som är uppmärkt ”barnmorskemottagningen”.

Mer information om Familjecentralen finns på vår webbplats kramfors.se.
 

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa