Sök tjänst

Sök
Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Barn & utbildning (38)

  Bygga, bo & miljö (28)

  • Anslutningsavtal fiber, Kramfors Mediateknik AB

   Här kan du skicka in ett anslutningsavtal för fiber till Kramfors Mediateknik AB

  • Avlopp - ansökan och anmälan

   Här kan du ansöka eller anmäla avloppsanläggning.

  • Avloppsinventering - frågor inför platsbesök

   Här kan du fylla i uppgifter om ditt avlopp inför avloppsinventering.

  • Bygg- och exploateringskartan

   Sök via adress eller fastighet fram din tomt i webbkartan, bygg och exploatering. Titta gärna innan du söker bygglov.

  • Bygglov - ansökan

   Ansök om bygglov, marklov och rivningslov.

  • Eldstad - anmälan

   Här kan du göra anmälan om du ska installera eldstad, braskamin, kakelugn eller öppen spis. Även kassett eller insats.

  • Fritidshus - ansökan om undantag från renhållning

   Tänker du inte använda din fritidsfastighet, anmäl det till oss och spara kostnader för renhållning.  Ansök före den 31 mars inför kommande säsong. 

  • Grävtillstånd - ansökan

   Här kan du ansökan om grävtillstånd.

  • Hämtdag hushållssopor

   Här kan du få reda på när din soptunna töms nästa gång. Du söker enkelt på abonnentnummer eller hämtadress.

  • Insamling av avfall från flerbostadshus - lämna uppgifter

   Här kan du som är ansvarig för avfallshanteringen i en hyresfastighet eller bostadsrättsförening lämna obligatoriska uppgifter om er insamling av förpackningsmaterial.

  • Installation av värmepump - anmälan

   Här kan du anmäla och söka tillstånd för installation av värmepump.

  • Komplementbyggnad - ansökan om bygglov

   Här ansöker du om bygglov för komplementbyggnad, till exempel garage, gäststuga, förråd, vedbod, eller lekstuga.

  • Kompostera hushållsavfall - anmälan

   Om du vill kompostera hushållsavfall behöver du anmäla det till kommunen.

  • Planbesked - begäran

   Den som planerar att vidta en åtgärd som förutsätter att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs har rätt att få veta om kommunen har för avsikt att påbörja ett sådant planarbete. I ett sådant fall ska kommunen även meddela när planarbetet bedöms vara klart.

    

  • Separeringstoalett/torrtoalett och kompostering av latrin - anmälan

   Här kan du anmäla om du vill installera en separeringstoalett/torrtoalett och/eller anmäla att du vill kompostera latrin. 

  • Skylt - ansökan om bygglov

   Den här tjänsten kan du använda om du behöver ansöka om bygglov för skyltar och ljusanordningar.

  • Skyltar till din fastighet - beställning

   Här kan du beställa skyltar, stolprör och fundament för att skylta vägen till din fastighet eller göra en gemensam beställning tillsammans med dina grannar för ett helt område. 

  • Solkartan

   Genom att använda solkartan kan du se hur mycket solen strålar på ditt tak.

  • Sopkärl, byte och anmälan

   Här kan du anmäla byte av kärlstorlek, trasigt kärl med mera.

  • Sopkärl, gemensamt - ansökan för privatpersoner

   Här kan du som privatperson ansöka om gemensamt sopkärl för flera hushåll. 

  • Strandskydd - ansökan om dispens

   Strandskydd gäller vid hav, sjöar och vattendrag. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor på land och vatten för djur- och växtliv.

  • Transformatorstation - ansökan om bygglov

   Här ansöker du om bygglov för transformatorstationer.

  • Vatten- och avlopp - ansöka om anslutning

   Här kan fastighetsägare ansöka om att ansluta sin fastighet till kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning. 

  • Vinterväghållningsbidrag - ansökan

   Här kan du ansöka om bidrag för vinterväghållning för enskilda vägar.

  Kommun & demokrati (13)

  Näringsliv & arbete (17)

  Se & göra (20)

  Stöd & omsorg (15)