Färdtjänst - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Färdtjänst är ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Med färdtjänst kan du resa i hela Kramfors kommun samt fyra mil utanför kommungränsen. För resor utanför detta område kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Vem kan få färdtjänst?
Färdtjänst kan beviljas till dig som har ett bestående funktionshinder (under minst 6 månader) och vars funktionshinder medför väsentliga svårigheter att resa med allmän kollektivtrafik.

Ansökan
För att ansöka krävs följande handlingar:

  • Ett läkarintyg (om färdtjänsthandläggaren efterfrågar det). Intyget sker endera i en separat e-tjänst eller på blankett till höger på sidan.
  • En ansökan som sker endera i denna e-tjänst eller på blankett som finns till höger på sidan. 

Du kommer att behöva träffa handläggaren som gör en utredning och bedömning av ditt funktionshinder och din förmåga att nyttja kollektivtrafik. Därefter tar handläggaren ett beslut. Handläggningstiden är ca en månad.

Läs mer om färdtjänst på kramfors.se.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa