Feriepraktik i egen regi - intresseanmälan för föreningar och samfund

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Föreningsstöd ska stärka kommunens attraktionskraft, tillväxt och utveckling samt stimulera och medverka till ökad delaktighet och inflytande.

Här kan föreningar och samfund i Kramfors kommun anmäla sitt intresse att ta emot feriepraktikanter sommaren 2021 i egen regi med arbetsmiljö- och arbetsgivaransvar.

Det innebär att du som förening eller samfund har möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd hos Kramfors kommun för att driva feriepraktik för ungdomar i årskurs 9 under en eller flera perioder den sommar eleverna slutar grund- respektive grundsärskolan.

I samband med din intresseanmälan så kommer information om vad som förväntas av dig som arbetsgivare samt information om vilka krav Kramfors kommun ställer på dig som arbetsgivare för att beviljas ekonomiskt stöd.

Intresseanmälan skall vara inskickad senast den 28 februari 2021.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa