Försäljning av tobak - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Har du för avsikt att börja sälja tobak? Då måste du anmäla det till Kramfors kommun innan verksamheten påbörjas. Du gör anmälan i denna e-tjänst. Här hittar du blankett för egenkontrollprogram som skall bifogas ansökan.

Kontakta gärna handläggaren för tobakstillstånd för mer information via växeln 0612-800 00 eller via mob@kramfors.se.

Anmälan om försäljning är kostnadsfri, men kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift. Mer om våra avgifter kan du läsa via denna länk. Tillsynsbesöken görs varje år och då gör vi tillsammans med er en genomgång av gällande villkor. Kommunen kan genomföra kontrollköp som en del av tillsynsuppdraget.

Villkor för försäljning av tobak

  • Tobak får inte säljas till ungdomar under 18 år och den som lämnar ut tobaksvaror är skyldig att förvissa sig om att mottagaren har uppnått rätt ålder.
  • Tobaksförsäljare är skyldiga att informera om åldersgräns i form av åldersdekaler.
  • Den som bedriver detaljhandel med tobak är skyldig att utöva tillsyn över försäljningen (egentillsyn) och utarbeta ett lämpligt och skriftligt program för detta. I programmet ska det framgå former för identitetskontroll, vem som är ansvarig för verksamheten och hur personalen informeras om försäljningsbestämmelserna.  En kopia av egenkontrollprogrammet ska lämnas in till kommunen tillsammans med anmälan.

Åldersdekaler

På Folkhälsomyndighetens hemsida hittar du åldersdekaler för utskrift eller beställning.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa