Ställföreträdarskap, åtagande - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Att vara god man eller förvaltare kan omfatta dessa delar:

  • bevaka rätt
  • förvalta egendom
  • sörja för person

Det är föräldrabalkens bestämmelser i kapitel 11 (paragraf 4 och 7) som styr beslut om att få god man eller förvaltare.

God man eller förvaltare kan behövas

  • för personer som inte själva kan bevaka sin rätt
  • om man inte själv kan förvalta sin egendom
  • om man som det står i lagen inte kan "sörja för" sin egen person.

Det kan vara fråga om personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp. Hjälpen kan vara både med att sköta sin ekonomi, den personliga omvårdnaden eller rättshandlingar.

En person som har god man eller förvaltare kallas för huvudman.

Krav på dig som god man eller förvaltare

Det behövs ingen speciell utbildning för att bli god man eller förvaltare. Det viktiga är att du är noggrann, ansvarsfull  och hederlig samt verkligen vill hjälpa en annan människa.

Som god man/förvaltare ska du hålla kontakten med anhöriga och personer i huvudmannens omgivning, vilket förutsätter att du tycker om att ha med folk att göra.

Alla gode män och förvaltare kontrolleras så att man inte har skulder hos Kronofogden, polisens belastningsregister och socialnämndens register. Bor du inte i Kramfors kommun kontrollerar vi även att du inte har förvaltare i din hemkommun.

Läs mer om uppdraget på vår webbplats kramfors.se.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa