Ställföreträdare - registrera uppgifter i e-Wärna

LÄS MER

I tjänsten e-Wärna kan du som ställföreträdare söka upp dina akter och se vilka som kvarstår att lämna årsredovisning för.. Därefter registrerar du alla de uppgifter som kommunen förberett i formulär via ett administrativt gränssnitt. Du registrerar årssummor av olika begärda inkomster och utgifter samt tillgångar och skulder. Därefter görs en summering på registrerat data och du klarmarkerar/skickar in din  redovisning.

Du kan även ladda upp digitala bilagor som knyts till relevanta summor.

Du loggar in med bank-id.

Frågor om tjänsten

Malin Zakrisson
malin.zakrisson@kramfors.se
0612-801 03

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@kramfors.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation