Vaccination - medgivande

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Elever i grund- och gymnasieskolan erbjuds vaccination enligt ett särskilt program.

I denna e-tjänst kan du som är vårdnadshavare ge ditt medgivande till följande vaccinationer:

  • Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (årskurs 2)
  • Vaccination mot HPV (alla elever i årskurs 5)
  • Vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta (årskurs 8)
  • Vaccination mot hepatit B (elever på Vård- och omsorgsprogrammet i gymnasiets årskurs 1)

Vid delad vårdnad skall medgivande ges av bägge vårdnadshavare. Läs mer om detta under rubriken "Om flerpartssignering".

Läs gärna mer om vaccinationer och elevhälsans medicinska insats på vår webbplats kramfors.se och hos Folkhälsomyndigheten.

Om flerpartssignering 

Om barnet har två registrerade vårdnadshavare så måste både du som genomför e-tjänsten och den andra vårdnadshavaren signera samma ärende digitalt med e-legitimation.

Så här går det till:

  1. När du som genomför e-tjänsten är klar och har signerat ärendet i steget "Signera" så skickas det iväg en flerpartssigneringsförfrågan till den andra vårdnadshavaren i form av e-post och/eller SMS. Vårdnadshavare nummer 2 kan klicka på länken i mejlet eller SMS:et och blir då ombedd att logga in i Kramfors kommuns e-tjänstportal med sin e-legitimation.
  2. Efter att vårdnadshavare nummer 2 har loggat in med sin e-legitimation i e-tjänsteportalen så hamnar personen på granskningssidan för det aktuella ärendet och kan granska uppgifterna. Om uppgifterna stämmer så ska personen klicka på "Signera"-knappen som ligger längst ner på granskningssidan.
  3. Vårdnadshavare nummer 2 ska nu signera ärendet med sin e-legitimation - det blir alltså två Bank-ID-tillfällen; logga in samt signera. Efter att vårdnadshavare nummer 2 har signerat ärendet så skapas ärendet upp och registreras hos kommunen. 
  4. Ni kan nu följa ärendet via "Mina sidor" i e-tjänsteportalen. Om ni är osäkra på om ett ärende faktiskt har signerats av båda parter så kan ni gå till "Mina sidor" https://e-tjanster.kramfors.se/minasidor och kolla vilken status ärendet har. Om ärendet har statusen "Väntar på flerpartssignering" så har den andra vårdnadshavaren inte signerat ärendet

Behandling av personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa