Vaccination - medgivande

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Elever i grund- och gymnasieskolan erbjuds vaccination enligt ett särskilt program.

I denna e-tjänst kan du som är vårdnadshavare ge ditt medgivande till följande vaccinationer:

  • Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (årskurs 2)
  • Vaccination mot HPV (alla elever i årskurs 5)
  • Vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta (årskurs 8)
  • Vaccination mot hepatit B (elever på Vård- och omsorgsprogrammet i gymnasiets årskurs 1)

Vid delad vårdnad skall medgivande ges av bägge vårdnadshavare.

Läs gärna mer om vaccinationer och elevhälsans medicinska insats på vår webbplats kramfors.se och hos Folkhälsomyndigheten.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa