EMI-journalkopia - medgivande till beställning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I samband med skolstarten i grundskolan upprättas en journal för varje elev. Journalen följer eleven under alla skolår och ger viktig information om elevens hälsa och utveckling. Journalen är en sekretessbelagd handling.

För att kunna beställa kopia av EMI*-journalen från föregående skola behövs vårdnadshavarens medgivande. Du kan göra detta medgivande i denna tjänst. Om du inte kan göra medgivandet elektroniskt kan du göra det på den blankett som finns att ladda ner under "Hämta blankett". 

*EMI står för Elevhälsans medicinska insats.

Läs mer

Mer information om bas-program för Elevhälsans medicinska insats finns på vår webbplats kramfors.se (länken öppnas i ett nytt fönster).

Om flerpartssignering i e-tjänsten

Om barnet har två registrerade vårdnadshavare så måste både du som genomför e-tjänsten och den andra vårdnadshavaren signera samma ärende digitalt med e-legitimation.

Så här går det till:

  1. När du som genomför e-tjänsten är klar och har signerat ärendet i steget "Signera" så skickas det iväg en flerpartssigneringsförfrågan till den andra vårdnadshavaren i form av e-post och/eller SMS. Vårdnadshavare nummer två kan klicka på länken i mejlet eller SMS:et och blir då ombedd att logga in i Kramfors kommuns e-tjänstportal med sin e-legitimation.
  2. När vårdnadshavare nummer två har loggat in med sin e-legitimation i e-tjänsteportalen så hamnar personen på granskningssidan för det aktuella ärendet och kan granska uppgifterna. Om uppgifterna stämmer så ska personen klicka på "Signera"-knappen som ligger längst ner på granskningssidan.
  3. Vårdnadshavare nummer två ska nu signera ärendet med sin e-legitimation. Efter att vårdnadshavare nummer två har signerat ärendet så skapas ärendet upp och registreras hos kommunen. 

Om du är osäker på att ärendet faktiskt har signerats av båda parter så kan du logga in på Mina sidor och se vilken status ärendet har. Om ärendet har statusen "Väntar på flerpartssignering" så har den andra vårdnadshavaren ännu inte signerat ärendet.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa