Hälsosamtal - medgivande till lagring och datauttag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Hälsosamtal med eleven i Elevhälsans medicinska insats

I förskoleklass, grundskolans årskurs 4 och 7 samt gymnasieskolans årskurs 1 erbjuds eleverna individuella hälsosamtal tillsammans med skolsköterskan. Hälsosamtalet utgår från ett frågeformulär som eleven fyller i. Frågorna rör elevens hälsa och levnadsvanor och omfattar bland annat frågor om skolmiljö, mat, rörelse, sömn, fritidsintressen och trivsel i skolan samt i årskurs 7 och gymnasiet även tobak, alkohol och narkotika.

Vi behöver vårdnadshavarens medgivande för att lagra uppgifter från hälsofrågeformuläret. I den här e-tjänsten kan du ge ditt medgivande. Om du inte kan göra medgivandet elektroniskt kan du göra det på den blankett som finns att ladda ner under "Hämta blankett". 

Läs mer om syftet och hur uppgifterna används i e-tjänsten eller på blanketten som du hittar under "Hämta blanketter".

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa