Hälsouppgift till Elevhälsans medicinska insats - för grundskolan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Hälsouppgifter

Utifrån basprogrammet erbjuder Elevhälsans medicinska insats (EMI) elever i årskurs 4 och 7 ett hälsobesök med kontroll av längd, vikt, syn och rygg. 

Eleven och skolsköterskan har också ett samtal om bland annat hälsovanor och trivsel i skolan.

Deltagande i hälsobesök/samtal är frivilligt, liksom allt annat som EMI erbjuder. Vill du/ni som vårdnadshavare att ert barn inte ska delta, meddela då detta till skolsköterskan.

 

Behandling av personuppgifter

Kontakt

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa