Hälsouppgifter och medgivande hälsosamtal - grundskolan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Hälsouppgifter

Utifrån basprogrammet erbjuder Elevhälsans medicinska insats (EMI) elever i förskoleklass, årskurs 4 och 7 ett hälsobesök. I förskoleklass undersöker vi längd, vikt, syn och hörsel. I årskurs 4 och 7 undersöker vi längd, vikt, syn och rygg.

Eleven och skolsköterskan har också ett samtal om bland annat hälsovanor och trivsel i skolan.

Deltagande i hälsobesök/samtal är frivilligt, liksom allt annat som EMI erbjuder. Vill du/ni som vårdnadshavare att ert barn inte ska delta, meddela då detta till skolsköterskan.

Hälsosamtal med eleven i Elevhälsans medicinska insats

I förskoleklass, grundskolans årskurs 4 och 7 samt gymnasieskolans årskurs 1 erbjuds eleverna individuella hälsosamtal tillsammans med skolsköterskan. Hälsosamtalet utgår från ett frågeformulär som eleven fyller i. Frågorna rör elevens hälsa och levnadsvanor och omfattar bland annat frågor om skolmiljö, mat, rörelse, sömn, fritidsintressen och trivsel i skolan samt i årskurs 7 och gymnasiet även tobak, alkohol och narkotika.

Vi behöver vårdnadshavarens medgivande för att lagra uppgifter från hälsofrågeformuläret. I den här e-tjänsten kan du ge ditt medgivande. Om du inte kan göra medgivandet elektroniskt kan du göra det på den blankett som finns att ladda ner under "Hämta blankett". 

Läs mer om syftet och hur uppgifterna används i e-tjänsten eller på blanketten som du hittar under "Hämta blanketter".

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa