Hälsouppgifter och medgivande hälsosamtal - gymnasieskolan

LÄS MER

Hälsouppgifter

I den här e-tjänsten kan du som går i årskurs 1 i gymnasiet registrera hälsouppgifter.

Hälsosamtal med eleven i Elevhälsans medicinska insats 

I förskoleklass, grundskolans årskurs 4 och 7 samt gymnasieskolans årskurs 1 erbjuds eleverna individuella hälsosamtal tillsammans med skolsköterskan. Hälsosamtalet utgår från ett frågeformulär som eleven fyller i. Frågorna rör elevens hälsa och levnadsvanor och omfattar bland annat frågor om skolmiljö, mat, rörelse, sömn, fritidsintressen och trivsel i skolan samt i årskurs 7 och gymnasiet även tobak, alkohol och narkotika.

Vi behöver ett medgivande för att lagra uppgifter från hälsofrågeformuläret. I den här e-tjänsten kan du ge ditt medgivande. Om du inte kan göra medgivandet elektroniskt kan du göra det på den blankett som finns att ladda ner under "Hämta blankett". 

Läs mer om syftet och hur uppgifterna används i e-tjänsten eller på blanketten som du hittar under "Hämta blanketter".

Fråga om inloggning

Om du väljer att logga med e-legitimation så blir ditt namn och adressuppgift förifyllt. Informationen hämtas från Skatteverket.

När du är inloggad har du åtkomst till ditt ärende via Mina sidor tills dess att ärendet gallras från e-tjänsteportalen.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa