Behov av barnomsorg för vårdnadshavare med samhällsviktigt arbete

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kramfors kommun arbetar för att du som har ett samhällsviktigt arbete ska ha tillgång till barnomsorg. Vi behöver därför få veta ditt behov av barnomsorg genom att du svarar på frågorna i denna tjänst.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ger vägledning i vad som är samhällsviktig verksamhet. Läs mer på sidan Samhällsviktig verksamhet, MSBs webbplats.  
 
Innan du svarar på frågorna i tjänsten, fundera på:

  • Hur viktigt är det att just du kan arbeta?
  • Om barnet har två vårdnadshavare - har båda samhällsviktiga uppdrag eller kan en vara hemma?
  • Skulle ditt barn kunna vara hemma med en annan vuxen som inte är över 70 år och inte tillhör en riskgrupp?
     

Frågor om tjänsten

Anki Johnson
anki.johnson@kramfors.se
0612-804 40

Personuppgiftsansvarig

Bildningsförvaltningen
kommun@kramfors.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa