Kramfors ungdomsråd - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kramfors kommun vill skapa en plattform där barn och unga aktivt ska få möjlighet att uttrycka sig och känna sig respekterade och inkluderade i beslut som rör framtiden i Kramfors kommun.

Nu har du som är mellan 13-25 år möjlighet att ansöka om att delta i Kramfors ungdomsråd "Ungdomsträffen för demokrati (UTDF)". Alla är välkomna oavsett könsidentitet.

Kramfors ungdomsråd kommer att bestå av barn, ungdomar, tjänstepersoner och politiker. Rådet sammanträder fyra gånger per år. Utöver det bjuder UTDF in till träffar för barn och unga som vill möta politiker och beslutsfattare. En av träffarna äger rum varje år i samband med den internationella barnkonventionsdagen, 20 november. 

Anmälan

Du gör din anmälan i denna e-tjänst. Du behöver logga in med e-legitimation. Vårdnadshavare gör anmälan för sitt omyndiga barn.

Kontakt

Andreas Gylling
andreas.gylling@kramfors.se
0612-808 18

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@kramfors.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa