Budad slamtömning - beställa

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Slamavskiljare och minireningsverk
Schemalagd tömning av slamavskiljande brunnar (en, två- och  trekammarbrunnar) samt minireningsverk görs en gång per år för permanenthus och vartannat år för fritidshus.

Behöver din anläggning tömmas utöver dessa tider kan du göra en så kallad budad tömning med hjälp av denna e-tjänst.
Kostnad tillkommer med 550 kronor utöver ordinarie prislista, läs mer på kramfors.se.

Övriga avloppslösningar
Tömning av slutna tankar, BDT-brunnar och fosforfiltermaterial beställer du alltid själv med hjälp av denna e-tjänst. Tömning sker normalt inom 14 dagar efter beställning.
Tjänsten innebär inga tilläggskostnader utöver ordinarie prislista.

Det finns även möjlighet att ingå i den schemalagda tömningen om du vill ha tömt varje år, då anger du detta i e-tjänsten och slipper sedan buda tömning av din anläggning kommande år.

Akut tömning
Behöver du tömma din anläggning akut och inte kan vänta upp till 14 dagar på en ordinarie budad tömning så kan du i denna e-tjänst beställa en så kallad Akut tömning.
Kostnad tillkommer, mer information finns i e-tjänsten.

Behandling av personuppgifter

Kontakt

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa