Sopkärl, byte och anmälan - för privat fastighetsägare

LÄS MER

I denna tjänst anmäler du som husägare om du vill ha ett eller flera nya sopkärl till din fastighet, exempelvis om du behöver en annan kärlstorlek.

Här kan du  också anmäla om ett kärl är trasigt eller försvunnet. Vår renhållningsentreprenör kommer då göra en bedömning om kärlet behöver bytas eller lagas.

Sopkärlet vid din fastighet är kommunens egendom och därmed har entreprenören mandat att göra en bedömning av skick. 

Verksamheter använder  vår e-tjänst Container- och kärlhantering - för verksamhet .

OBS! Under 2024 kommer vi byta ut alla sopkärl i kommunen.
Vi kommer att byta till tvåfackskärl för insamling av matavfall och restavfall i samma kärl. Detta kärl kommer vara på 240 liter, där 144 liter är avsedd för restavfall och 96 liter är avsedd för matavfall (60/40).

Det typiska villahushållet i Kramfors kommun har cirka 30 procent matavfall i sitt restavfall och därmed kan utrymmesbehovet för restavfall minska med motsvarande andel vid utsortering av matavfall för dessa hushåll.

Fråga om inloggning

Om du väljer att logga med e-legitimation så blir ditt namn och adressuppgift förifyllt. Informationen hämtas från Skatteverket.

När du är inloggad har du också åtkomst till ditt ärende via Mina sidor tills dess att ärendet gallras från e-tjänsteportalen.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa