Insamling av avfall från flerbostadshus - lämna uppgifter

LÄS MER

Från 1 januari 2024 övergår ansvaret för förpackningsinsamling till Sveriges kommuner. Det innebär att från årsskiftet är det endast kommunen som får samla in förpackningsmaterial från hushåll.

Till dig som är ansvarig för avfallshanteringen i en hyresfastighet eller bostadsrättsförening

Om ni idag anlitar en entreprenör för hämtning av förpackningsmaterial så måste ni meddela detta till kommunen. Vi behöver uppgifter på hur er insamling ser ut för att kunna erbjuda en smidig övergång till det kommunala ansvaret, och se till att det inte blir avbrott i insamlingen.

Information om insamlingen anmäls med hjälp av denna e-tjänst.

I e-tjänsten kan du anmäla uppgifter för max två fastigheter per ärende. Ansvarar du för avfallshanteringen vid fler än två fastigheter än så krävs att du skickar in flera ärenden.

Fråga om inloggning

Om du loggar in med e-legitimation har du åtkomst till ditt ärende via Mina sidor tills dess att ärendet gallras från e-tjänsteportalen.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa