Nybyggnad - ansökan om bygglov

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du ska bygga en ny byggnad (bostad eller verksamhet) behövs bygglov.

Notera: det finns en annan e-tjänst om du vid en huvudbyggnad endast vill bygga en komplementbyggnad som ett tillägg till en- eller tvåbostadshus eller fritidshus, till exempel förråd, gäststuga eller garage. Små växthus, friggebodar och liknande räknas också dit, se Komplementbyggnad - ansökan om bygglov.

 

Frågor om tjänsten

Miljö- och bygg
mob@kramfors.se
0612-800 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@kramfors.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa