Medborgarförslag

LÄS MER

Alla som bor i Kramfors får komma med förslag till kommunfullmäktige. Syftet med medborgarförslag är att ge invånarna möjlighet att lämna in förslag på det man vill förbättra och/eller förändra. Förslaget måste vara något som kommunen bestämmer över.

Allt som kommer till kommunen blir en allmän handling. 

Frågor om tjänsten

Maria Hedman
maria.hedman@kramfors.se
0612-800 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@kramfors.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Att du bor i Kramfors kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa