Samverkan skola-arbetsliv - intresseanmälan

LÄS MER

Här kan föreningar, organisationer, företag och kommunala verksamheter anmäla sitt intresse för att samverka med skolorna i Kramfors kommun. Samverkan kan ske på många olika sätt. I e-tjänsten finns förslag på samverkansformer. Starta e-tjänsten och välj vad som passar din verksamhet. När du skickat in din intresseanmälan kommer du att bli kontaktad av  samordnaren för samverkan skola-arbetsliv för vidare information.

Frågor om tjänsten

Eliin Nordlander
eliin.nordlander@kramfors.se
0612-81 06 04

Personuppgiftsansvarig

Bildningsnämnden
kommun@kramfors.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa