Redovisningshandlingar - ansöka om anstånd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan gode män, förvaltare och förmyndare ansöka om anstånd att lämna in redovisningshandlingar. Det skall finnas särskilda skäl för att anstånd skall beviljas. Det räcker inte med att endast ange att man inte hinner inom utsatt tid. Som regel beviljas anstånd i cirka 14 dagar om det inte finns synnerliga skäl för längre anståndstid.

När du ansöker om anstånd för 

  • Förteckning - ansökan om anstånd ska lämnas inom 60 dagar från uppdragets start. 
  • Sluträkning - ansökan ska lämnas inom 30 dagar från det datum uppdraget upphör.
  • Årsräkning - ansök om  anstånd före den 1 mars.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa