Läkarintyg till ansökan om färdtjänst

Nedan visas statistik för e-tjänsten Läkarintyg till ansökan om färdtjänst.

Antal ärenden per vecka



Användarnöjdhet per vecka



Avbrutna ärenden per steg



Antal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)