Budad slamtömning - beställa

Nedan visas statistik för e-tjänsten Budad slamtömning - beställa.

Antal ärenden per veckaAnvändarnöjdhet per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)