Insamling av avfall från flerbostadshus - lämna uppgifter

Nedan visas statistik för e-tjänsten Insamling av avfall från flerbostadshus - lämna uppgifter.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)