Samverkan skola-arbetsliv - intresseanmälan

Nedan visas statistik för e-tjänsten Samverkan skola-arbetsliv - intresseanmälan.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)