Information om Kramfors kommuns e-tjänster

E-tjänster

I kommunens e-tjänsteportal Självservice har vi samlat de flesta e-tjänster som vi erbjuder. Här kan både privatpersoner och företagare utföra ärenden när som helst på dygnet utan att vara beroende av kommunens öppettider. Du fyller i de efterfrågade uppgifterna och skickar in ditt ärende direkt på webben. Eventuella bilagor kan du ladda upp och bifoga i ärendet.

 

Mina sidor

Under fliken "Mina sidor" i Självservice hittar du de ärenden som du har registrerat när du varit inloggad med e-legitimation i våra e-tjänster. Det kan vara ärenden som du har skickat in och ärenden som du har påbörjat men inte skicka in än. Om du öppnar ett ärende kan du se detaljer om det, och du kan kommunicera med handläggaren genom en meddelandefunktion. Sparade ärenden kan du välja att fortsätta arbeta med eller ta bort.

Personuppgifter får inte sparas längre än nödvändigt, så ärenden kommer att raderas när de har nått sin gallringstid. Du kan inte se bortgallrade ärenden på Mina sidor. 

Länk till Mina sidor - ärenden (länken öppnas i ett nytt fönster).

 

Inloggning och signering

I många av våra e-tjänster behöver du identifiera dig och signera med e-legitimation. Inloggning gör också att vissa uppgifter om dig kan fyllas i automatiskt. 

Läs mer om e-legitimation i våra e-tjänster (länken öppnas i ett nytt fönster).

 

Spara

När du är inloggad i en e-tjänst kan du välja att spara ditt ärende, för att fortsätta arbeta med det vid ett senare tillfälle. Under tiden då ditt ärende är sparat är åtkomsten till ärendet begränsad så att endast du, och ingen annan, kan läsa eller förvanska informationen. Du kan när som helst komma åt ditt ärende igen. Du hittar det under Mina sidor i Självservice.

Det är viktigt att notera att ärendet inte är inkommet till kommunen förrän samtliga steg i e-tjänsten har slutförts och du har valt att skicka in ärendet. Ett sparat ärende är alltså inte en inkommen handling.

 

Skicka in

När du klickar på "Skicka" i e-tjänsten skickas ditt ärende till kommunen. Det tas emot av utsedda handläggare som kan börja behandla ärendet. Observera att vissa e-tjänsten kräver flerpartssignering, där alla parter måste signera innan ärendet kan tas emot av kommunen. 

 

Flerpartssignering 

I vissa av våra e-tjänster krävs flerpartssignering, till exempel i ärenden som måste signeras av två vårdnadshavare. I dessa fall måste både du som genomför e-tjänsten och den andra parten signera samma ärende digitalt med e-legitimation. Observera att ärendet inte skickas till kommunen förrän båda parter har signerat.

Så här går det till

  1. När du har genomfört e-tjänsten och signerat ärendet i steget "Signera", skickas en förfrågan om flerpartssignering till person två via e-post och/eller sms. Person två kan klicka på länken i e-posten/sms:et och blir då ombedd att logga in på Kramfors kommuns e-tjänstportal Självservice med sin e-legitimation.
  2. När person två har loggat in hamnar hen på granskningssidan för det aktuella ärendet och kan granska uppgifterna. Om uppgifterna är korrekta ska person två klicka på "Signera"-knappen längst ner på granskningssidan.
  3. Person två ska nu signera ärendet med sin e-legitimation. Efter att person två har signerat ärendet så skapas det upp och skickas till kommunen. 

Om du är osäker på om ett ärende har signerats av person två så kan du gå till Mina sidor i Självservice och se vilken status ärendet har. Om ärendet har statusen "Väntar på flerpartssignering" har person två inte signerat ärendet, vilket innebär att det inte har skickats in till kommunen.

Länk till Mina sidor - ärenden (länken öppnas i ett nytt fönster).

 

Hur vet jag att mitt ärende är inskickat?

När du skickar in ditt ärende får du en bekräftelse på skärmen och möjlighet att ladda ner en kvittens i PDF-format. I de tjänster där du uppmanats att ange kontaktuppgifter får du också en bekräftelse via e-post. Du kan också följa ditt ärendes status på Mina sidor i Självservice om du har loggat in med e-legitimation.

Länk till Mina sidor - ärenden (länken öppnas i ett nytt fönster).

 

Förslag eller önskemål

Om du har förslag eller önskemål på en e-tjänst kan du lämna dem via vår e-tjänst, via e-post eller genom att ringa vår kundtjänst.

Lämna förslag eller önskemål via vår e-tjänst (länken öppnas i ett nytt fönster).

Mejla till kommun@kramfors.se

Ring vår kundtjänst, telefon 0612-800 00

 

Kontakt

Om du behöver hjälp med en specifik e-tjänst hittar du kontaktuppgifter på e-tjänstens startsida.

För frågor eller synpunkter om denna webbplats eller om e-tjänsteutvecklingen i kommunen är du välkommen att kontakta oss via mejl eller telefon.

Mejla till kommun@kramfors.se

Ring vår kundtjänst, telefon 0612-800 00