Om Kramfors kommuns e-tjänster

Nedanstående information gäller för tjänster i kommunens e-tjänsteplattform.

 

E-tjänster

Här har vi samlat de flesta tjänster som kommunen erbjuder. Här kan du som privatperson eller företagare komma i kontakt med kommunen och utföra ärenden dygnet runt utan att vara beroende av kommunens öppettider. Du fyller i uppgifterna som efterfrågas och skickar in ärendet till oss direkt på webben. Eventuella bilagor kan du ladda upp och bifoga i ärendet.

 

Mina sidor

I e-tjänsteportalen Självservice finns fliken Mina sidor. Här hittar du de ärenden som du har registrerat när du varit inloggad med e-legitimation i våra e-tjänster. Det kan både vara ärenden som du har skickat in och ärenden som du har påbörjat men valt att inte skicka in. 

Om du öppnar ett ärende kan du se detaljer om det, och du kan kommunicera med handläggaren via en meddelandefunktion. Sparade ärenden kan du välja att fortsätta arbeta med eller ta bort.

Eftersom personuppgifter inte får sparas längre än nödvändigt kommer ärenden att raderas när de har nått sin gallringstid. Du kan inte se bortgallrade ärenden på Mina sidor. 

Länk till Mina sidor - ärenden

 

Inloggning och signering

Många av våra e-tjänster kräver att du identifierar dig och signerar ärenden med e-legitimation. Inloggning gör också att vissa uppgifter om dig kan fyllas i automatiskt. 

Läs mer om e-legitimation i våra e-tjänster

 

Spara

När du är inloggad i en e-tjänst kan du välja att spara ditt ärende, för att fortsätta arbeta med det vid ett senare tillfälle. Åtkomsten till din ansökan begränsas under tiden så att bara du, inga andra, kan läsa eller förvanska informationen.

 

Skicka in

När du väljer att klicka på "Skicka" i e-tjänsten, så skickas ditt ärende till kommunen. Det tas emot av utsedda handläggare som kan börja behandla ärendet. Observera att om e-tjänsten använder flerpartssignering måste alla parter signera innan ärendet kan tas emot av kommunen. Läs nedan om vad flerpartssignering innebär.

 

Flerpartssignering 

I vissa av våra e-tjänster krävs så kallad flerpartssignering. Det kan till exempel gälla ärenden som måste signeras av två vårdnadshavare innan det skickas till och mottas av kommunen.

Så här går det till:
1. När person 1 som genomför e-tjänsten är klar och signerar ärendet i steget "Signera" så skickas en flerpartssigneringsförfrågan till person 2 i form av e-post och/eller SMS.
2. När person 2 klickar på länken i mejlet eller sms:et blir hen ombedd att logga in i Kramfors kommuns e-tjänstportal med sin e-legitimation.
3. Efter att ha loggat in hamnar person 2 på granskningssidan för det aktuella ärendet och kan granska uppgifterna. Om uppgifterna stämmer så klickar person 2 på "Signera"-knappen som ligger längst ner på granskningssidan.
3. Person 2 signerar ärendet med sin e-legitimation. När detta är gjort skickas ärendet in och mottas av kommunen. 

Person 1 kan följa ärendet via Mina sidor i e-tjänsteportalen. Om ärendet har statusen "Väntar på flerpartssignering" så har person 2 inte signerat ärendet.

Länk till Mina sidor - ärenden

 

Hur vet jag att mitt ärende är inskickat?

När du har klickat på ”Skicka” skickas ditt ärende in till kommunen. Du får ett meddelande på skärmen om att det är inskickat, och du får möjlighet att ladda ner en kvittens i PDF-format. I de tjänster där du uppmanats att uppge kontaktuppgifter får du också en bekräftelse i din e-post på att ärendet skickats in. Om du varit inloggad med e-legitimation kan du även se status för ditt ärende under Mina sidor.

Länk till Mina sidor - ärenden

 

Hur ger jag förslag eller lämnar önskemål på e-tjänster som inte finns idag?

Du kan lämna förslag och önskemål via vår e-tjänst, via e-post eller genom att ringa vår kundtjänst.

Lämna förslag eller önskemål via vår e-tjänst

Mejla till kommun@kramfors.se

Ring vår kundtjänst, telefon 0612-800 00

 

Vart ska jag vända mig om jag inte fått svar på min fråga här?

Om du har problem med en specifik e-tjänst så hittar du uppgifter till kontaktperson på e-tjänstens startsida.

Har du frågor eller synpunkter om denna webbplats eller om e-tjänsteutvecklingen i kommunen? Då är du välkommen att höra av dig till oss via mejl eller telefon.

Mejla till kommun@kramfors.se

Ring vår kundtjänst, telefon 0612-800 00