Tillgänglighet

Kramfors kommun ansvarar för den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi hur våra e-tjänster i Open ePlatform uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända problem med tillgänglighet, och hur du kan rapportera brister så att vi kan åtgärda dem.

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att vissa delar av webbplatsen inte är helt tillgänglig. Läs avsnittet längre ned på sidan för mer information om innehåll so inte är tillgängligt.

 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Open ePlatform, Kramfors kommun som inte är tillgängligt för dig men som undantages från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via ett formulär på vår webbplats. Svarstiden är normalt två arbetsdagar. Du kan också höra av dig till oss via e-post eller telefon.

Länk till synpunktsformulär på vår webbplats kramfors.se (länken öppnas i ett nytt fönster).

Mejla oss på e-postadressen kommun@kramfors.se.

Ring vår kundtjänst på telefonnummer 0612-800 00.

 

Anmäl brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten på webbplatsen. Om du upptäcker problem som inte beskrivs på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagkraven, meddela oss så att vi kan åtgärda problemet.

Länk till synpunktsformulär på vår webbplats kramfors.se (länken öppnas i ett nytt fönster).

Mejla oss på e-postadressen kommun@kramfors.se.

Ring vår kundtjänst på telefonnummer 0612-800 00.

 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning ansvarar för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och informera dem.

Anmäl bristande tillgänglighet, Myndigheten för digital förvaltning (länken öppnas i ett nytt fönster).

 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, även om det finns brister som beskrivs nedan.

 

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • I vissa fall följer koden inte HTML-standarden korrekt.
  • I vissa fall hoppar tabbningen över delar av menyn och delar i e-tjänsterna. Det brister också i att det inte finns en markering för var man befinner sig med tab.
  • I vissa fall finns brister i användningen av modala fönster.
  • I vissa fall finns brister för skärmläsare, till exempel läses inte ikoner eller felmeddelanden upp.
  • I vissa fall är kontrasten mellan text och bakgrund otillräcklig.
  • I vissa fall brister innehåll i e-tjänsterna, i skrivandet av rubriker, länkar, förkortningar och dylikt.

Vi strävar efter att åtgärda alla kända problem med tillgängligheten.

 

Hur vi har testat webbplatsen

Webbplatsen har testats genom självskattning (intern testning) av Open ePlatform. Den senaste bedömningen gjordes 3 augusti 2020.  Bedömningen är godkänd av systemägaren för e-tjänsteportalen.

Redogörelsen uppdaterades senast 22 september 2020.