Tillgänglighet

Kramfors kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur våra e-tjänster i Open ePlatform uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgänglig. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt längre ned på sidan för mer information.

 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Open ePlatform, Kramfors kommun som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via ett formulär på vår webbplats. Svarstiden är normalt två arbetsdagar. Du kan också höra av dig till oss via mejl eller telefon.

Länk till synpunktsformulär på vår webbplats kramfors.se.

Mejla oss via e-postadress kommun@kramfors.se.

Ring vår kundtjänst, telefonnummer 0612-800 00.

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Länk till synpunktsformulär på vår webbplats kramfors.se.

Mejla oss via e-postadress kommun@kramfors.se.

Ring vår kundtjänst, telefonnummer 0612-800 00.

 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet, Myndigheten för digital förvaltning.

 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

 

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • I vissa fall följer koden inte html-standarden korrekt.
  • I vissa fall hoppar tabfunktionen över delar i menyn och i själva e-tjänsterna. Brister också i att det inte finns en markering var man befinner sig med tab.
  • I vissa fall finns brister i användningen av modala fönster.
  • I vissa fall finns brister för skärmläsare, till exempel läses ikoner eller felmeddelanden inte upp.
  • I vissa fall är kontrasten mellan text och bakgrund inte tillräcklig.
  • I vissa fall brister innehåll i e-tjänsterna, i skrivandet av rubriker, länkar, förkortningar och dylikt.

Vår ambition är att åtgärda alla kända tillgänglighetsproblem.

 

Hur vi testat webbplatsen

Webbplatsen är testad med hjälp av självskattning (intern testning) av Open ePlatform. Senaste bedömningen gjordes den 3 augusti 2020.  Bedömningen är godkänd av e-tjänsteportalens systemägare.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 september 2020.