Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Barn & utbildning (34)

  Visa allaVisa färre

  Bygga, bo & miljö (29)

  • Anslutningsavtal fiber, Kramfors Mediateknik AB

   Här kan du skicka in ett anslutningsavtal för fiber till Kramfors Mediateknik AB

   Här kan du skicka in ett anslutningsavtal för fiber till Kramfors Mediateknik AB

  • Avlopp - ansökan och anmälan

   Här kan du ansöka eller anmäla avloppsanläggning.

   Här kan du ansöka eller anmäla avloppsanläggning.

  • Avloppsinventering - frågor inför platsbesök

   Här kan du fylla i uppgifter om ditt avlopp inför avloppsinventering.

   Här kan du fylla i uppgifter om ditt avlopp inför avloppsinventering.

  • Budad slamtömning - beställa

   Här kan du beställa så kallad budad slamtömning

   Här kan du beställa så kallad budad slamtömning

  • Bygg- och exploateringskartan

   Sök via adress eller fastighet fram din tomt i webbkartan, bygg och exploatering. Titta gärna innan du söker bygglov.

   Sök via adress eller fastighet fram din tomt i webbkartan, bygg och exploatering. Titta gärna innan du söker bygglov.

  • Bygglov - ansökan

   Ansök om bygglov, marklov och rivningslov.

   Ansök om bygglov, marklov och rivningslov.

  • Eldstad - anmälan

   Om du ska installera eldstad, braskamin, kakelugn eller öppen spis. Även kassett eller insats.

   Om du ska installera eldstad, braskamin, kakelugn eller öppen spis. Även kassett eller insats.

  • Fritidshus - ansökan om undantag från renhållning

   Tänker du inte använda din fritidsfastighet, anmäl det till oss och spara kostnader för renhållning.  Ansök före den 31 mars inför kommande säsong. 

   Tänker du inte använda din fritidsfastighet, anmäl det till oss och spara kostnader för renhållning.  Ansök före den 31 mars inför kommande säsong. 

  • Grovsopor - anmäla vitvaror och TV/bildskärmar

   Här kan du anmäla om du vill ha dina grovsopor, vitvaror och TV-apparater, hämtade.

   Här kan du anmäla om du vill ha dina grovsopor, vitvaror och TV-apparater, hämtade.

  • Grovsopor - anmälan

   Här kan du anmäla om du vill ha dina grovsopor hämtade.

   Här kan du anmäla om du vill ha dina grovsopor hämtade.

  • Grävtillstånd - ansökan

   Här kan du ansökan om grävtillstånd.

   Här kan du ansökan om grävtillstånd.

  • Hämtdag hushållssopor

   Här kan du få reda på när din soptunna töms nästa gång. Du söker enkelt på abonnentnummer eller hämtadress.

   Här kan du få reda på när din soptunna töms nästa gång. Du söker enkelt på abonnentnummer eller hämtadress.

  • Installation av värmepump - anmälan

   Här kan du anmäla och söka tillstånd för installation av värmepump.

   Här kan du anmäla och söka tillstånd för installation av värmepump.

  • Komplementbyggnad - ansökan om bygglov

   Komplementbyggnad är en byggnad som är ett komplement (tillägg) till en- eller tvåbostadshus eller fritidshus (huvudbyggnad). Exempel på komplementbyggnad är garage, gäststuga, förråd, vedbod, lekstuga med mera.

   Komplementbyggnad är en byggnad som är ett komplement (tillägg) till en- eller tvåbostadshus eller fritidshus (huvudbyggnad). Exempel på komplementbyggnad är garage, gäststuga, förråd, vedbod, lekstuga med mera.

  • Kompostera hushållsavfall - anmälan

   Om du vill kompostera hushållsavfall behöver du anmäla det till kommunen.

   Om du vill kompostera hushållsavfall behöver du anmäla det till kommunen.

  • Planbesked - begäran

   Den som planerar att vidta en åtgärd som förutsätter att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs har rätt att få veta om kommunen har för avsikt att påbörja ett sådant planarbete. I ett sådant fall ska kommunen även meddela när planarbetet bedöms vara klart.

    

   Den som planerar att vidta en åtgärd som förutsätter att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs har rätt att få veta om kommunen har för avsikt att påbörja ett sådant planarbete. I ett sådant fall ska kommunen även meddela när planarbetet bedöms vara klart.

    

  • Separeringstoalett/torrtoalett och kompostering av latrin - anmälan

   Här kan du anmäla om du vill installera en separeringstoalett/torrtoalett och/eller anmäla att du vill kompostera latrin. 

   Här kan du anmäla om du vill installera en separeringstoalett/torrtoalett och/eller anmäla att du vill kompostera latrin. 

  • Skylt - ansökan om bygglov

   I ett område med detaljplan behöver du bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt eller en ljusanordning.

   I ett område med detaljplan behöver du bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt eller en ljusanordning.

  • Skyltar till din fastighet - beställning

   Här kan du beställa skyltar, stolprör och fundament för att skylta vägen till din fastighet eller göra en gemensam beställning tillsammans med dina grannar för ett helt område. 

   Här kan du beställa skyltar, stolprör och fundament för att skylta vägen till din fastighet eller göra en gemensam beställning tillsammans med dina grannar för ett helt område. 

  • Solkartan

   Genom att använda solkartan kan du se hur mycket solen strålar på ditt tak.

   Genom att använda solkartan kan du se hur mycket solen strålar på ditt tak.

  • Sophämtning - ansökan om förlängd intervall

   Här kan du ansöka om att få sophämtning med längre intervall än normalt. Möjligheten avser endast permanent boende.

   Här kan du ansöka om att få sophämtning med längre intervall än normalt. Möjligheten avser endast permanent boende.

  • Sopkärl, gemensamt - ansökan

   Här kan du ansöka om gemensamt sopkärl för flera hushåll. 

   Här kan du ansöka om gemensamt sopkärl för flera hushåll. 

  • Transformatorstation - ansökan om bygglov

   Transformatorstationer är bygglovspliktiga oavsett storlek.

   Transformatorstationer är bygglovspliktiga oavsett storlek.

  • Vattenmätare - skicka in avläsning

   Här kan du registrera avläsningen på din vattenmätare istället för att sända uppgiften per post. Du  loggar in med inloggningsuppgifterna som finns på självavläsningskortet.

   Här kan du registrera avläsningen på din vattenmätare istället för att sända uppgiften per post. Du  loggar in med inloggningsuppgifterna som finns på självavläsningskortet.

  • Vinterväghållningsbidrag - ansökan

   Här kan man ansöka om bidrag för vinterväghållning för enskilda vägar.

   Här kan man ansöka om bidrag för vinterväghållning för enskilda vägar.

  Visa allaVisa färre

  Kommun & demokrati (13)

  Visa allaVisa färre

  Näringsliv & arbete (14)

  Visa allaVisa färre

  Se & göra (20)

  Visa allaVisa färre

  Stöd & omsorg (9)

  Visa allaVisa färre