Servering av alkoholdrycker - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansök eller anmäl
Här ansöker företag, förening eller stiftelse om tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622).
Du kan också använda e-tjänsten för att anmäla eller ansöka om förändringar eller tillägg i ditt företags befintliga serveringstillstånd.

Som privatperson har du endast tillåtelse att servera alkoholdrycker till ett slutet sällskap, inte till allmänheten.
Ibland krävs också ett serveringstillstånd. Serveringstillståndet gäller då vid ett enstaka tillfälle, exempelvis på ett bröllop. Läs mer om reglerna.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Företag, förening eller stiftelse kan använda e-tjänsten för att ansöka om:

 • Ett nytt stadigvarande tillstånd.
 • Förändring i befintligt stadigvarande tillstånd (exempelvis dryckessortiment, serveringsyta eller serveringstider).
 • Ett tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten.
 • Ett tillfälligt tillstånd för servering till slutet sällskap.
 • Anmäla servering av endast folköl (klass 2).

Företag, förening eller stiftelse som redan har tillstånd kan också använda e-tjänsten för att anmäla:

 • Cateringverksamhet.
 • Provsmakning av alkoholhaltiga drycker.
 • Kryddning av spritdryck.
 • Ändring av serveringsansvarig personal.
 • Försäljning eller avveckling av restaurang eller serveringsställe.
 • Ägarbyte eller annan förändring i bolaget.
 • Att bolaget upphör och samtliga tillstånd ska återkallas.

När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

Ansökan
Om du inte har möjlighet att göra din ansökan i e-tjänsten kan du istället göra din ansökan eller anmälan via blankett och skicka eller lämna in blanketten till:

Kramfors kommun
Miljö- och byggavdelningen
872 80 Kramfors

Handlingar som du ska bifoga
Det blir smidigare för dig om du har de handlingar du behöver klart innan du startar e-tjänsten. Om du inte har dina handlingar tillgängliga för tillfället så kan du påbörja ditt ärende men spara det och avsluta det vid ett senare tillfälle.

Exempel på handlingar som företag ska bifoga vid ny ansökan:
Registreringsbevis från Bolagsverket, ägarförhållanden, köpeavtal och finansiering, ekonomi och budget, dispositionsrätt och ritningar över serveringslokal och eventuell uteservering.

Lokala förhållanden i din kommun
En prövningsavgift tas ut vid en ny ansökan och vid vissa andra ärendetyper.
Läs mer om serveringstillstånd och avgifter.

Tänk på att det tar cirka 6 till 8 veckor, från det att ansökan är komplett, att få sin ansökan prövad. Beslut om stadigvarande tillstånd fattas av Kommunstyrelsen.

Behandling av personuppgifter

Kontakt

Följande behövs för e-tjänsten

 • Du måste ha fyllt 20 år
 • E-legitimation
 • Handlingar beroende på typ av ärende. Läs informationstexten innan du startar e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa