Servering av alkoholdrycker - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansök eller anmäl

Här ansöker företag, förening eller stiftelse om tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622).
Du kan också använda e-tjänsten för att anmäla eller ansöka om förändringar eller tillägg i ditt företags befintliga serveringstillstånd.

Som privatperson har du endast tillåtelse att servera alkoholdrycker till ett slutet sällskap, inte till allmänheten.
Ibland krävs också ett serveringstillstånd. Serveringstillståndet gäller då vid ett enstaka tillfälle, exempelvis på ett bröllop. Läs mer om reglerna (länken öppnas i ett nytt fönster).

Använd tjänsten som företagare

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter (länken öppnas i ett nytt fönster).
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Företag, förening eller stiftelse kan använda e-tjänsten för att ansöka om:

 • Ett nytt stadigvarande tillstånd.
 • Förändring i befintligt stadigvarande tillstånd (exempelvis dryckessortiment, serveringsyta eller serveringstider).
 • Ett tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten.
 • Ett tillfälligt tillstånd för servering till slutet sällskap.
 • Anmäla servering av endast folköl (klass 2).

Företag, förening eller stiftelse som redan har tillstånd kan också använda e-tjänsten för att anmäla:

 • Cateringverksamhet.
 • Provsmakning av alkoholhaltiga drycker.
 • Kryddning av spritdryck.
 • Ändring av serveringsansvarig personal.
 • Försäljning eller avveckling av restaurang eller serveringsställe.
 • Ägarbyte eller annan förändring i bolaget.
 • Att bolaget upphör och samtliga tillstånd ska återkallas.

När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

Skyddade personuppgifter

Om du har skyddade personuppgifter (exempelvis skyddad folkbokföring, sekretessmarkering eller fingerade personuppgifter) ska du vara försiktig med att använda kommunens tjänster. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är inte heller möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället kommunen på nummer 0612-800 00 för att få hjälp.

Saknar du e-legitimation?

Om du saknar e-legitimation kan du göra ansökan på vår blankett. Den finns att ladda ner under ”Hämta blankett” här på e-tjänstens startsida.

Om du vill skaffa e-legitimation kan du läsa mer om hur man gör det hos elegitimation.se (länken öppnas i ett nytt fönster.

Handlingar som du ska bifoga

Det blir smidigare för dig om du har de handlingar du behöver klart innan du startar e-tjänsten. Om du inte har dina handlingar tillgängliga för tillfället så kan du påbörja ditt ärende men spara det och avsluta det vid ett senare tillfälle.

Exempel på handlingar som företag ska bifoga vid ny ansökan: Registreringsbevis från Bolagsverket, ägarförhållanden, köpeavtal och finansiering, ekonomi och budget, dispositionsrätt och ritningar över serveringslokal och eventuell uteservering.

Kostnader

En prövningsavgift tas ut vid en ny ansökan och vid vissa andra ärendetyper.
Läs mer om serveringstillstånd och avgifter (länken öppnas i ett nytt fönster).

Tänk på att

Det tar cirka 6 till 8 veckor, från det att ansökan är komplett, att få sin ansökan prövad. Beslut om stadigvarande tillstånd fattas av Kommunstyrelsen.

Efter att din ansökan har skickats in till oss kommer vi att ha kontakt med dig via e-post eller telefon så det är viktigt att du anger korrekta uppgifter till oss i e-tjänsten. Vill du komplettera ditt ärenden efter att det är inskickat så kan du göra det via vår e-post mob@kramfors.se.

Läs mer

Du kan läsa mer om serveringstillstånd på vår webbplats kramfors.se (länken öppnas i ett nytt fönster).

Följande behövs för e-tjänsten

 • Du måste ha fyllt 20 år
 • E-legitimation
 • Handlingar beroende på typ av ärende. Läs informationstexten innan du startar e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa