Fritidshus - ansökan om undantag från renhållning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Tänker du inte använda din fritidsfastighet, anmäl det till oss och spara kostnader för renhållning. Du behöver inte betala för sophämtning och tömning av slambrunn när fritidshuset står tomt men du måste ansöka senast den 31 mars inför kommande hämtningssäsong. Du kan endast ansöka för ett år i sänder. Blir din ansökan beviljad, så gäller undantaget från renhållning i ett år. 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa