Fritidshus - ansökan om undantag från renhållning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du inte tänker använda din fritidsfastighet, anmäl det till oss och spara kostnader för renhållning.

Du behöver inte betala för sophämtning och tömning av slambrunn när fritidshuset står tomt men du måste ansöka senast den 31 mars inför kommande hämtningssäsong. Du kan endast ansöka för ett år i sänder. Blir din ansökan beviljad, så gäller undantaget från renhållning i ett år. 

Observera att du måste betala grundavgiften även om du har blivit beviljad uppehåll.

Läs mer

Mer information om avgifter finns på vår webbplats kramfors.se (länken öppnas i ett nytt fönster).

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa