Visselblåsning

LÄS MER

Visselblåsning - när skall tjänsten användas? 

Anmälningar ska avse chefer eller högre uppsatta politiker och tjänstemän och inom kommunen eller kommunala bolag då vanliga rapporteringskanaler inte kan användas.

Använd visselblåsarfunktionen om du misstänker allvarliga oegentligheter med exempelvis ekonomisk brottslighet, mutor, bedrägerier eller tjänstefel. Du kan också använda den vid andra allvarliga oegentligheter som rör t.ex. miljöbrott, arbetsgivarbrott, trakasserier eller diskriminering.

Visselblåsarfunktionen är inte till för missnöjesyttringar. Den som anmäler ska alltid göra det i god tro och inte lämna ogrundade anklagelser eller anmäla för att uppnå egen vinning av något slag.

Anmälningar som kommer in och som inte uppfyller kriterierna ovan, men ändå behöver utredas ska skickas till berörd verksamhet.

Syfte 

Kramfors kommuns visselblåsarfunktion syftar till att säkerställa att information om eventuella oegentligheter kommer fram och kan utredas även om det av någon anledning inte kan hanteras inom organisationens vanliga rapporteringskanaler. Det kan till exempel vara om en chef eller hög tjänsteperson gör något allvarligt fel.  

Notera 

Den information som skickas till visselblåsarfunktionen blir till offentlig handling. Det finns inga särskilda regler som skyddar den informationen som kommer in. Det innebär också att en anmälan kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Du kan välja att vara anonym.

För mer information om visselblåsning, se vår webbplats kramfors.se.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa