Folkpensionärsföreningar / handikapporganisationer - ansökan om kommunalt bidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Pensionärsföreningar och handikapporganisationer fyller en viktig funktion i samhället. Kramfors kommun vill därför stötta och stimulera till ett aktivt föreningsliv.

Kommunalt bidrag söks för föregående verksamhetsår.

Först när vi erhållit era handlingar prövas bidragsfrågan.
Ni uppmanas därför att, för föreningens räkning skicka in följande handlingar:

     • Årsredovisning med resultat-/balansräkning (för föregående år)
     • Förstahandskontrakt med hyresavtal (vid ansökan om lokalkostnadsbidrag)

Ansökan 

Sista ansökningsdag är den 30 juni.

Vad händer sedan ansökan kommit in till kommunen?
Förutsatt att vi erhållit era handlingar:

    • Under sensommar/höst behandlar förvaltningen ansökningarna,
    • Under senare delen av hösten beräknas utbetalning av bidrag ske om inget oförutsett inträffar. Bidrag lägre än 100 kr betalas inte ut.

Hämta föreningsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina föreningsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om din förening manuellt.

Om flerpartsignering i e-tjänsten

Om du som registrerar ansökan är en annan person än ordförande, kassör eller firmatecknare så används så kallad flerpartssignering i e-tjänsten. Efter att ordförande, kassör eller firmatecknare signerat ansökan skickas ärendet in och kan hanteras av kommunen.

Så här går det till:

  1. I e-tjänsten uppger du kontaktuppgifter till ordförande, kassör eller firmatecknare som i och med detta blir andra part i ärendet.
  2. När du är klar med ärendet och signerar det i steget "Signera" så skickas det iväg en flerpartssigneringsförfrågan till den andra parten i form av e-post och/eller SMS.
  3. När den andra parten klickar på länken i mejlet eller SMS:et blir hen ombedd att logga in i Kramfors kommuns e-tjänstportal med sin e-legitimation. Väl inloggad visas granskningssidan för det aktuella ärendet. Den andra parten granskar ansökan, och om uppgifterna stämmer så klickar hen på "Signera"-knappen som ligger längst ner på sidan.
  4. När den andra parten signerar ärendet med sin e-legitimation skapas ärendet upp och registreras hos kommunen.

Om du är osäker på att ärendet faktiskt har signerats av båda parter så kan du logga in på Mina sidor och se vilken status ärendet har. Om ärendet har statusen "Väntar på flerpartssignering" så har den andra parten ännu inte signerat ärendet.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Förstahandskontrakt med hyresavtal (vid ansökan om lokalkostnadsbidrag)
  • Signering av ordförande, kassör eller utsedd firmatecknare
  • Årsredovisning med resultat-/balansräkning (för föregående år)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa