Folkpensionärsföreningar / handikapporganisationer - ansökan om kommunalt bidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Pensionärsföreningar och handikapporganisationer fyller en viktig funktion i samhället. Kramfors kommun vill därför stötta och stimulera till ett aktivt föreningsliv.

Kommunalt bidrag söks för föregående verksamhetsår.

Först när vi erhållit era handlingar prövas bidragsfrågan.
Ni uppmanas därför att, för föreningens räkning skicka in följande handlingar:

     • Årsredovisning med resultat-/balansräkning (för föregående år)
     • 1:a hands kontrakt med hyresavtal (vid ansökan om lokalkostnadsbidrag)

Ansökan
Sista ansökningsdag är den 30 juni.

Vad händer sedan ansökan kommit in till kommunen?
Förutsatt att vi erhållit era handlingar:

    • Under sensommar/höst behandlar förvaltningen ansökningarna,
    • Under senare delen av hösten beräknas utbetalning av bidrag ske om inget oförutsett inträffar. Bidrag lägre än 100 kr betalas inte ut.

Hämta föreningsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina föreningsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om din förening manuellt.

Behandling av personuppgifter

Kontakt

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Årsredovisning med resultat-/balansräkning (för föregående år)
  • Förstahandskontrakt med hyresavtal (vid ansökan om lokalkostnadsbidrag)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa