Specialkost - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Använd denna e-tjänst för att ansöka om specialkost för ditt barn som går i förskola, grundskola eller  gymnasium. E-tjänsten är också till för dig som är myndig skolelev och vill ansöka om specialkost till dig själv.

Elev vid Räddningsgymnasiet ansöker hos rektor på skolan och ej i denna e-tjänst.

Personal som är i behov av specialkost ansöker i separat e-tjänst i kommunens intranät.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Ett intyg från legitimerad personal (läkare, sjuksköterska eller dietist) krävs. Endast diagnoser som godkänts av Socialstyrelsen/Livsmedelsverket är aktuella. I undantagsfall kan specialkost utan intyg godkännas i samråd med rektor.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa