Specialkost - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ansöker du om specialkost för ditt barn som går i förskola, grundskola eller  gymnasium. E-tjänsten är även till för dig som är myndig skolelev och vill ansöka om specialkost för dig själv.

Observera att elever vid Räddningsgymnasiet ska ansöka hos rektor på skolan, inte via denna e-tjänst.

Pedagoger inom kommunens verksamheter som behöver specialkost ansöker i en separat e-tjänst på kommunens intranät.

Ansökan kan göras vid behov av:

  • Specialkost av medicinska skäl
  • Behovsanpassad kost
  • Övrig kost

Specialkost av medicinska skäl

Erbjuds till barn/elever som av medicinska skäl inte kan äta den mat som serveras, till exempel vid allergi eller överkänslighet. För att ansöka behövs ett intyg från sjukvården eller ett journalutdrag.  Om barnet/eleven är under utredning erbjuds den önskade kosten under utredningsperioden, men ett intyg krävs för att fortsätta.

Behovsanpassad kost

Avsedd för barn/elever som på grund av olika funktionshinder har svårt att äta den vanliga maten, till exempel vid neuropsykiatriskt funktionshinder (NPF). Vid ansökan om behovsanpassad kost bifogar du ett intyg från vården eller så görs en bedömning av Elevhälsan. Om du saknar intyg gör Elevhälsan en bedömning baserat på informationen i din ansökan. Om barnet/eleven är under utredning erbjuds den önskade kosten under utredningsperioden, men ett intyg krävs för att fortsätta.

Övrig kost

För barn/elever som önskar äta vegetarisk mat eller mat utan fläsk och blod. Inget intyg från vården eller Elevhälsan behövs vid ansökan om övrig kost.

Övrig information

Eftersom behovet av specialkost, behovsanpassad kost och övrig kost kan förändras behöver ansökan och intyg uppdateras regelbundet. Gör en ny ansökan inför varje nytt stadium (förskoleklass, årskurs 4, årskurs 7 och gymnasiet) och vid förändrade behov, exempelvis om en allergi försvinner. Många allergier växter bort med tiden och bör därför följas upp regelbundet för att undvika att mat utesluts i onödan. Observera att för glutenintolerans (celiaki) behöver inte intyget förnyas.

När ansökan godkänts får du återkoppling och den önskade kosten serveras så snart som möjligt.

Du som ansöker om specialkost eller behovsanpassad kost ansvarar för att kommunicera med skolans/förskolans pedagoger om aktuell allergi, överkänslighet eller särskilda behov kring måltiden.

Måltider som utan anledning inte hämtats ut på 14 dagar kommer att avslutas.

Läs mer

Läs mer om specialkost på vår webbplats kramfors.se (länken öppnas i ett nytt fönster).

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Intyg från sjukvården - vid ansökan om specialkost
  • Intyg från vården eller bedömning av Elevhälsan - vid behovsanpassad kost

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa