Specialkost - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Använd denna e-tjänst för att ansöka om specialkost för ditt barn som går i förskola, grundskola eller  gymnasium. E-tjänsten är också till för dig som är myndig skolelev och vill ansöka om specialkost till dig själv.

Elev vid Räddningsgymnasiet ansöker hos rektor på skolan och ej i denna e-tjänst.

Personal som är i behov av specialkost ansöker i separat e-tjänst i kommunens intranät.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa