Medel för ortsutveckling - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Tillsammans skapar vi attraktiva och livskraftiga samhällen och miljöer, som lockar människor att leva i och besöka Kramfors kommun. För att knyta an till kommunens vision, “tillsammans har vi mod att skapa livskraft i hela vår kommun”, vill kommunen ge förutsättningar till att våra olika orter/samhällen i kommunen utvecklas, gärna i samverkan och till nytta för hela Kramfors kommun.

Medlen kan sökas av alla som har ett aktivt organisationsnummer; utvecklingsgrupper, föreningar, organisationer etcetera som bygger på demokratiska värderingar, har ett samhälleligt ändamål och engagerar sig i Kramfors kommuns framtida utveckling. 

Under 2021 finns 500 000 kronor avsatta för detta ändamål. Medel som också kan användas som kommunens andel i ansökningar som kräver offentlig medfinansiering. Det finns möjlighet att ansöka vid två tillfällen antingen senast den 7 mars eller den sista augusti. Beslut tas i april respektive oktober.

Välkommen med din ansökan!
 

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa