Medel för samhälls- och ortsutveckling - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Tillsammans skapar vi attraktiva och livskraftiga samhällen och miljöer, som lockar människor att leva i, arbeta i och besöka Kramfors kommun. För att knyta an till kommunens vision, “tillsammans har vi mod att skapa livskraft i hela vår kommun”, vill Kramfors kommun ge förutsättningar för alla samhällen runtomkring i kommunen att utvecklas, gärna i samverkan och som gynnar hela Kramfors kommun.

Medlen kan sökas av föreningar, utvecklingsgrupper, organisationer etcetera som bygger på demokratiska värderingar, har ett samhälleligt ändamål och engagerar sig i Kramfors kommuns framtida utveckling. Organisationen som söker ska ha ett aktivt organisationsnummer.

Årligen finns det 1 000 000 kronor sökbara för detta ändamål. Det finns möjlighet att ansöka vid två tillfällen, antingen senast den sista februari eller den sista augusti. Beslut tas i april respektive oktober.

Kramfors kommuns satsning på medel för samhälls- och ortsutveckling kan även utgöra kommunens andel i projektansökningar som kräver offentlig medfinansiering. 

Innan du ansöker läs gärna riktlinjen för samhälls- och ortsutveckling som finns under knappen "Hämta blankett".

Välkommen med din ansökan!

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa