Medel för ortsutveckling - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Tillsammans skapar vi attraktiva och livskraftiga samhällen och miljöer, som lockar människor att leva i och besöka Kramfors kommun. För att knyta an till kommunens vision, “tillsammans har vi mod att skapa livskraft i hela vår kommun”, vill kommunen ge förutsättningar till att våra olika orter/samhällen i kommunen utvecklas, gärna i samverkan och till nytta för hela Kramfors kommun.

Medlen kan sökas av alla som har ett aktivt organisationsnummer; utvecklingsgrupper, föreningar, organisationer etcetera som bygger på demokratiska värderingar, har ett samhälleligt ändamål och engagerar sig i Kramfors kommuns framtida utveckling. 

Under 2021 finns 800 000 kronor avsatta för detta ändamål varav 286 000 kronor finns kvar till höstens ansökningsomgång. Medel som också kan användas som kommunens andel i ansökningar som kräver offentlig medfinansiering. Det finns möjlighet att ansöka vid två tillfällen, vår och höst. Sista datum för höstens ansökningsomgång är den 31 augusti och beslut tas i oktober.

Välkommen med din ansökan!
 

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa