Hemsjukvård vid tillfällig vistelse i Kramfors kommun - beställning

LÄS MER

Förfrågan om hemsjukvård ska vara inkommen till enhetschef på Kramfors kommun, hälso- och sjukvårdsenheten minst fyra veckor innan planerad vistelse.

Vid godkännande av förfrågan upprättar enhetschef i Kramfors kommun en överenskommelse med bosättningskommunen om vilka åtgärder som ska genomföras samt gällande timpris.

Planerade hälso- och sjukvårdsinsatser

Inför utförandet av hälso- och sjukvård ska följande uppgifter vara säkerställda från bosättningskommunen:

 • Överrapportering från legitimerad personal i bosättningskommunen
 • Tydligt uppdrag från hemkommunen gällande vilken/vilka hälso- och sjukvårdsåtgärder som ska utföras
 • Kontaktuppgifter till närstående
 • Aktuella ordinationshandlingar
 • Säkerställa att läkemedel för hela perioden skickas med samt att eventuella dosleveranser skickas till överenskommen adress i vistelsekommunen
 • Säkerställa att allt material som krävs skickas med exempelvis sjukvårdsmaterial och inkontinenshjälpmedel
 • Säkerställa att de hjälpmedel som skickas med har medföljande bruksanvisningar och att instruktioner kring användning delges verkställigheten/hemtjänsten.

Hjälpmedel

Patienten ansvarar för hjälpmedel under vistelsen, det kan innebära att patienten själv tar med egna hjälpmedel från bosättningskommunen. Hjälpmedel under planerad vistelse förskrivs inte av Kramfors kommun.

Inkontinenshjälpmedel

Förskrivs i bosättningskommunen och medtags av patienten vid vistelse, alternativt att leveransadressen ändras tillfälligt.

Övriga förbrukningsartiklar

I första hand skickar bosättningskommunen med material som krävs för att utföra den planerade hälso- och sjukvården, exempelvis omläggningsmaterial.

Fakturering och taxa

Kramfors kommun fakturerar bosättningskommunen efter avslutad vistelse för utförda och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser enligt följande taxa:

Patienter skrivna i Västernorrlands län, 482 kronor per påbörjad timme.
Patienter skrivna i andra län än Västernorrland, 1042 kronor per påbörjad timme.

Observera att när vi fakturerar kan timmar för eventuell restid tillkomma.

Läs mer

Mer information om hemsjukvård vid tillfällig vistelse i Kramfors finns på vår webbplats kramfors.se (länken öppnas i ett nytt fönster).

Följande behövs för e-tjänsten

 • Du kan inte ansöka som privatperson/god man
 • Aktuella journalhandlingar bifogas
 • Aktuell ordinationslista bifogas
 • Patientens samtycke bifogas

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa