Hemtjänstinsatser vid tillfällig vistelse i Kramfors kommun - beställning

LÄS MER

Personer som i sin hemkommun har beviljats insatser enligt socialtjänstlagen till trygghetslarm, matdistribution och hemtjänst har rätt att få hjälp under sin tillfälliga vistelse i Kramfors kommun. 

  • Vi önskar att beställningen ska ha inkommit till oss senast fyra veckor innan personens ankomstdatum. Detta för att vår verksamhet ska få en möjlighet att hantera och planera verkställigheten.
  • Beställningen ska vara uppdaterad och motsvara brukarens nuvarande behov. Beställningen måste vara anpassad för de förutsättningar som den tillfälliga bostaden ger.
  • Vistelser som överstiger sex månader är inte att betrakta som tillfällig vistelse. Överstiger önskad tid sex månader ansvarar bosättningskommun för utredning och verkställighet. 
  • Fakturering sker per månad.

Beställning av hemsjukvård

Beställning av hemsjukvård vid tillfällig vistelse i Kramfors kommun görs i e-tjänsten Hemsjukvård vid tillfällig vistelse i Kramfors kommun - beställning (länken öppnas i ett nytt fönster).

Läs mer

Mer information om insatser vid tillfällig vistelse i Kramfors kommun finns på vår webbplats kramfors.se (länken öppnas i ett nytt fönster).

Följande behövs för e-tjänsten

  • Utredning eller uppdrag ska bifogas

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa