Byte av eller önskemål om skola - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ansöker du om byte av skola för ditt barn. Du kan också använda e-tjänsten för att lämna in önskemål om plats i annan skola än den som tilldelats. 

Alla barn som är bosatta i kommunen blir tilldelade en plats i grundskolan, i ett område så nära bostaden som möjligt. Alla har också möjlighet att välja skola, antingen till en annan kommunal skola eller till en fristående skola. De barn som bor i en kommunal skolas upptagningsområde har alltid förtur.

När du väljer en annan skola än den som tillhör upptagningsområdet, bör du veta att du själv ansvarar för eventuell skolskjuts.

Tjänsten kan även användas av dig som är på väg att flytta till Kramfors kommun.

OBS! Tjänsten kan inte användas om du ansöker till en friskola i kommunen.

Läs gärna mer på vår webbplats kramfors.se (länken öppnas i ett nytt fönster).

Om flerpartssignering i e-tjänsten

Om barnet har två registrerade vårdnadshavare så måste både du som genomför e-tjänsten och den andra vårdnadshavaren signera samma ärende digitalt med e-legitimation.

Så här går det till:

  1. När du som genomför e-tjänsten är klar och har signerat ärendet i steget "Signera" så skickas det iväg en flerpartssigneringsförfrågan till den andra vårdnadshavaren i form av e-post och/eller SMS. Vårdnadshavare nummer två kan klicka på länken i mejlet eller SMS:et och blir då ombedd att logga in i Kramfors kommuns e-tjänstportal med sin e-legitimation.
  2. När vårdnadshavare nummer två har loggat in med sin e-legitimation i e-tjänsteportalen så hamnar personen på granskningssidan för det aktuella ärendet och kan granska uppgifterna. Om uppgifterna stämmer så ska personen klicka på "Signera"-knappen som ligger längst ner på granskningssidan.
  3. Vårdnadshavare nummer två ska nu signera ärendet med sin e-legitimation. Efter att vårdnadshavare nummer två har signerat ärendet så skapas ärendet upp och registreras hos kommunen. 

Om du är osäker på att ärendet faktiskt har signerats av båda parter så kan du logga in på Mina sidor (länken öppnas i ett nytt fönster) och se vilken status ärendet har. Om ärendet har statusen "Väntar på flerpartssignering" så har den andra vårdnadshavaren ännu inte signerat ärendet.

Kontakt

Stefan Karlstedt
stefan.karlstedt@kramfors.se
0612-800 00

Personuppgiftsansvarig

Bildningsnämnden
kommun@kramfors.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa