Byte av eller önskemål om skola - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ansöker du om byte av skola för ditt barn. Du kan också använda e-tjänsten för att lämna in önskemål om plats i annan skola än den som tilldelats. 

Alla barn som är bosatta i kommunen blir tilldelade en plats i grundskolan, i ett område så nära bostaden som möjligt. Alla har också möjlighet att välja skola, antingen till en annan kommunal skola eller till en fristående skola. De barn som bor i en kommunal skolas upptagningsområde har alltid förtur.

När du väljer en annan skola än den som tillhör upptagningsområdet, bör du veta att du själv ansvarar för eventuell skolskjuts.

Tjänsten kan även användas av dig som är på väg att flytta till Kramfors kommun.

OBS! Tjänsten kan inte användas om du ansöker till en friskola i kommunen.

Läs gärna mer på vår webbplats kramfors.se.

Kontakt

Stefan Karlstedt
stefan.karlstedt@kramfors.se
0612-800 00

Personuppgiftsansvarig

Bildningsnämnden
kommun@kramfors.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa