Vinterväghållningsbidrag - ansökan

LÄS MER

För de enskilda vägar som är kortare än en kilometer och som därför inte har rätt till statligt bidrag ger kommunen ett årligt bidrag till drift och underhåll. Detta under förutsättning att vägen upprätthåller en viss standard och följer kommunens regler och krav som du kan läsa mer om på vår webbplats kramfors.se.

Ansökan

Ansökan skall vara inskickad senaste den 31 mars.
 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Vägen ska vara minst 300 meter sammanhängande vägsträcka, gårdsinfarter är inte inräknade.
  • Enskilda utfarter får medräknas endast om utfartens längd överstiger 300 meter.
  • Bidragsmottagaren ska vara permanent boende i en fastighet längs den sökta vägen.
  • Vägen ska hållas öppen för allmänheten året runt. (Efter tillstånd från tekniska avdelningen kan undantag ske)

Fråga om inloggning

Om du loggar in med e-legitimation har du åtkomst till ditt ärende via Mina sidor tills dess att ärendet gallras från e-tjänsteportalen.
 

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa