Vinterväghållningsbidrag - ansökan

LÄS MER

För de enskilda vägar som är kortare än en kilometer och som därför inte har rätt till statligt bidrag ger kommunen ett årligt bidrag till drift och underhåll. Detta under förutsättning att vägen upprätthåller en viss standard och följer kommunens regler och krav som du kan läsa mer om på vår webbplats kramfors.se.

Ansökan

Ansökan skall vara inskickad senaste den 31 mars.
 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Vägen ska vara minst 300 meter sammanhängande vägsträcka, gårdsinfarter är inte inräknade.
  • Enskilda utfarter får medräknas endast om utfartens längd överstiger 300 meter.
  • Bidragsmottagaren ska vara permanent boende i en fastighet längs den sökta vägen.
  • Vägen ska hållas öppen för allmänheten året runt. (Efter tillstånd från tekniska avdelningen kan undantag ske)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa