Höjning av minimibelopp - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som tidigare har lämnat in en inkomstförfrågan ansöka om höjning av minimibelopp.

Minimibeloppet regleras i social­tjänstlagen och ska täcka kostnader för dina grundläggande basbehov. Det ska till exempel täcka:

  • livsmedel och hygienartiklar
  • kläder och skor
  • förbrukningsvaror och dagstidningar
  • telefon, hemförsäkring och hushållsel
  • möbler och husgeråd
  • fritid och resor, till exempel färdtjänst
  • tandvård, läkemedel och öppen hälso- och sjukvård.

Om du har varaktiga kostnader som överstiger socialtjänstlagens riktlinjer kan du ansöka om en höjning av minibeloppet. Skäl för att ansöka om en höjning kan till exempel vara vid extra kostnader för till god man, underhållskostnad för minderåriga barn eller av medicinska orsaker. Observera att skulder inte berättigar till förhöjt minimibelopp.

Beslut om förhöjt minimibelopp beviljas för ett år i taget.

För att vi ska kunna handlägga din ansökan måste du tidigare ha skickat in en inkomstförfrågan som är ett underlag för beräkning av din avgift.
Om du vill skicka in en inkomstförfrågan gör du det via vår e-tjänst Fastställa avgift - inkomstförfrågan.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • En inkomstförfrågan ska ha skickats in
  • Underlag som kan styrka kostnaderna

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa