Fastställa avgift - inkomstförfrågan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du skicka in dina inkomstuppgifter och boendekostnader för att vi ska kunna fastställa din avgift för hemtjänst, korttidsplats, särskilt boende, hemsjukvård och rehab.

Avgiften för det stöd du får är individuell.  Eftersom den beräknas på din inkomst och boendekostnad behöver vi de uppgifterna så att du betalar rätt avgift för stödet.

Det finns ett tak för hur hög omvårdnadsavgiften får vara, så kallad maxtaxa. Om vi inte får uppgifter om dina inkomster och boendekostnad kan vi inte göra en beräkning och du får då betala maxavgift utifrån de insatser du är beviljad

Läs mer om avgifter på vår webbplats kramfors.se.

Om du har skickat in inkomstförfrågan och vill ansöka om höjning av minimibeloppet så gör du det via vår e-tjänst Höjning av minimibelopp - ansökan.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa