Hälsoskyddsverksamhet - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information

Miljö- och byggavdelningen utövar tillsyn över hälsoskyddet i kommunen. I den här tjänsten kan du anmäla verksamhet inom följande områden:

  • badanläggning
  • hygienisk behandling
  • solarium

Hur går tillsynen till?

Tillsyn sker oftast via inspektioner, men ibland även genom provtagning av vattenkvalitén eller andra typer av analyser.

Om det behövs mer ingående utredningar som till exempel mätning av buller, är det den som är ansvarig för verksamheten som får se till att det blir gjort.

Använd tjänsten som företagare

I e-tjänsten kan du som är firmatecknare välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket för att slippa fylla i dem själv. 
Läs mer på sidan Så hämtas dina företagsuppgifter (länken öppnas i ett nytt fönster) hos Bolagsverket för få veta mer om hur det fungerar.

Skyddade personuppgifter

Om du har skyddade personuppgifter (exempelvis skyddad folkbokföring, sekretessmarkering eller fingerade personuppgifter) ska du vara försiktig med att använda kommunens tjänster. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är inte heller möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället kommunen på nummer 0612-800 00 för att få hjälp. 

Saknar du e-legitimation?

Om du saknar e-legitimation kan du göra ansökan på vår blankett. Den finns att ladda ner under ”Hämta blankett” här på e-tjänstens startsida.
Om du vill skaffa e-legitimation kan du läsa mer om hur man gör det hos elegitimation.se (länken öppnas i ett nytt fönster).

Kostnad för anmälan

Kommunen tar ut en avgift för anmälan. Du kan  läsa mer om taxan inom miljöbalkens område på kramfors.se (länken öppnas i ett nytt fönster). 

Tänk på att

Efter att din ansökan har skickats in till oss kommer vi att ha kontakt med dig via e-post eller telefon så det är viktigt att du anger korrekta uppgifter till oss i e-tjänsten. Vill du komplettera ditt ärenden efter att det är inskickat så kan du göra det via vår e-post mob@kramfors.se.

Läs mer

Du kan läsa mer om hälsoskyddsverksamhet på vår webbplats kramfors.se (länken öppnas i ett nytt fönster).
 

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa