Delaktighet - Handlingskraft - Rörelsefrihet (DHR) - ansökan om bidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information om ansökan om bidrag från föreningen DHR

Kramfors kommun har av föreningen Delaktighet - Handlingskraft - Rörelsefrihet (DHR) erhållit en gåva om 450 000 kr.
Gåvan är villkorad och skall utbetalas i form av bidrag till personer över 65 år med fysiskt funktionshinder.

Vad är det som gäller?

Villkor för ansökan:

 • Du ska vara folkbokförd i Kramfors kommun
 • Du ska vara 65 år fyllda
 • Ha ett betydande rörelsehinder
 • Ej ha högre inkomst än fyra prisbasbelopp för ensamstående, eller 7 prisbasbelopp för makar.

Uppgift om aktuellt prisbasbelopp hittar du på på Statistiska centralbyråns hemsida.

Du kan erhålla maximalt bidrag på 20 000 kr. Bidrag lämnas en gång per person.

Bidrag kan sökas för:

 • Rekreations-eller semestervistelse för Dig eller din ledsagare
 • Tekniska hjälpmedel som ej tillhandahålls genom samhällets försorg.

Bilagor som ska medfölja ansökan:

 • Läkarintyg ej äldre än två år som styrker rörelsehindret.
 • Kopia på" Besked om slutlig skatt enligt föregående års taxering".

Ansökan

Ansökan gör du enklast i denna e-tjänst eller på den blankett som du finner under knappen "Hämta blankett".

Sista ansökningsdag är den 15 april.

Följande behövs för e-tjänsten

 • 65 år fyllda
 • Besked om slutgiltig skatt enligt föregående års taxering
 • Ej ha högre inkomst än 4 prisbasbelopp för ensamstående, 7 prisbasbelopp för makar.
 • E-legitimation
 • Folkbokförd i Kramfors kommun
 • Ha ett betydande rörelsehinder
 • Läkarintyg (ej äldre än 2 år) som styrker rörelsehindret

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa