APL, ersättning för mat- och resekostnader - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan föräldrar eller myndiga elever ansöka om ersättning för kostnader i samband med Arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Du kan endast ansöka om ersättning om avståndet överstiger 6 km och  resan överstiger 3 timmar/dag.

Om du kan  åka buss erbjuds du ett APL-busskort.

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa