Tilläggsbelopp - ansökan för fristående verksamheter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Alla skolor har enligt skollagen en skyldighet att ge särskilt stöd åt barn och elever.

Resurser för detta är inkluderat i grundbeloppet. Fristående förskolor och skolor kan söka ekonomiskt bidrag (tilläggsbelopp) för barn och elever i omfattande behov av särskilt stöd och för extraordinära stödinsatser.

  • Tilläggsbeloppet ska vara direkt kopplat till ett enskilt barn eller elev
  • Tilläggsbeloppet ska ha samband med barnets eller elevens särskilda behov och förutsättningar.

För att de förskolor och skolor som ansöker ska få svar inom rimlig tid skickas ansökningarna in:

  • för vårterminen senast 15 april
  • för höstterminen senast 15 oktober

Ansökningar kan avse max två terminer framåt men aldrig retroaktivt för terminer före den innevarande.

Lagrum
Förskola, skollagen 8 kapitlet 21-23 §§
Förskoleklass, skollagen 9 kapitlet 19-21 §§
Anpassad grundskola, skollagen 11 kapitlet 36-38 §§
Grundskola, skollagen 10 kapitlet 37-39 §§
Fritidshem, skollagen 14 kapitlet 15-17 §§
Anpassad gymnasieskola, skollagen 19 kapitlet 45-47 §§
Gymnasieskola, skollagen 16 kapitlet 52-54 §§

Anvisning:
E-tjänsten och övriga handlingar diarieförs och hanteras utifrån Offentlighets- och sekretesslagen.

Vi tillämpar enkel delgivning via e-post och överklagstiden startar vid delgivning.

Personer med skyddad identitet

Om du inte kan eller bör använda e-tjänsten, exempelvis på grund av skyddade personuppgifter, kan du vända dig direkt till Lisa Karlsson, chef för elevhälsan. Du hittar Lisas kontaktuppgifter genom att klicka på kontakt i rutan nedan.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Aktuellt åtgärdsprogram/handlingsplan
  • Pedagogisk utredning/beskrivning
  • Utvärdering av tidigare stöd/åtgärdsprogram
  • Övriga aktuella och relevanta utredningar

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa