Företrädesrätt till återanställning - begäran

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Upphörd anställning

Om din anställning hos Kramfors kommun har upphört kan du, till dess att 9 månader förflutit från det att din anställning upphörde, begära företrädesrätt till återanställning inom den verksamhet där du tidigare varit sysselsatt. Företrädesrätten regleras i övrigt av 25 - 27 § lagen om anställningsskydd. Härav framgår bland annat att du inte har företrädesrätt till ny anställning förrän du anmält anspråk på sådan  företrädesrätt.

Hur gör jag?

Lämna anspråk på företrädesrätt gör du i denna e-tjänst.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa