Dricksvattenanläggning - anmälan om registrering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information

Dricksvatten är ett av våra viktigaste livsmedel och även en förutsättning för mycket av den övriga livsmedelsproduktionen.

Vissa brunnar omfattas av dricksvattenföreskrifterna och behöver i så fall registreras som dricksvattenanläggning. Det gäller till exempel om vattnet:

  • används i matlagning eller serveras på restauranger eller café
  • finns att dricka i vandrarhem, på campingar, förskola eller samlingslokal som används ofta
  • levereras till mer än 50 personer eller vattenförbrukningen är större än 10 m³ vatten/dygn

Mer information om vilka som omfattas hittar du hos Livsmedelsverket (länken öppnas i ett nytt fönster).

Vem som är ansvarig för vattnet och behöver göra registreringen kan variera. Det kan vara kommunen, ett företag, styrelsen i en vattenförening eller en privatperson. Den ansvarige ska kunna utföra åtgärder om det behövs för att vattenkvalitén ska vara bra för de som använder/dricker av vattnet.

Använd tjänsten som företagare

I e-tjänsten kan du som är firmatecknare välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket för att slippa fylla i dem själv. 
Läs mer på sidan Så hämtas dina företagsuppgifter (länken öppnas i ett nytt fönster) hos Bolagsverket för få veta mer om hur det fungerar.

Skyddade personuppgifter

Om du har skyddade personuppgifter (exempelvis skyddad folkbokföring, sekretessmarkering eller fingerade personuppgifter) ska du vara försiktig med att använda kommunens tjänster. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är inte heller möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället kommunen på nummer 0612-800 00 för att få hjälp. 

Kostnad för anmälan

I samband med handläggningen av registreringen kommer en faktura på en avgift på 1098 kr som motsvarar en timmes kontrolltid. Detta utifrån en taxa som kommunfullmäktige beslutat om.

Tänk på att

Efter att din ansökan har skickats in till oss kommer vi att ha kontakt med dig via e-post eller telefon så det är viktigt att du anger korrekta uppgifter till oss i e-tjänsten. Vill du komplettera ditt ärenden efter att det är inskickat så kan du göra det via vår e-post mob@kramfors.se.

Läs mer

Du kan läsa mer om dricksvattenanläggning på vår webbplats kramfors.se (länken öppnas i ett nytt fönster).

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning eller adress
  • Information om anläggningen

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa