Klagomål mot utbildning

LÄS MER

Här kan du lämna klagomål mot utbildning enligt skollagen (2010:800 4 kap, 8 §) och även lämna synpunkter på annat du vill uppmärksamma oss på. Skollagen omfattar, i det här avseendet, förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och fritidshem. 

Du kan välja att lämna dina kontaktuppgifter eller vara anonym. Du kan också kontakta berörd pedagog eller rektor direkt. 

Läs mer om rutinen för klagomålshantering mot utbildning på vår webbplats kramfors.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa