Klagomål mot utbildning

LÄS MER

Här kan du lämna klagomål mot utbildning enligt skollagen (2010:800 4 kap, 8 §) och även lämna synpunkter på annat du vill uppmärksamma oss på. Skollagen omfattar, i det här avseendet, förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och fritidshem. 

Du kan välja att lämna dina kontaktuppgifter eller vara anonym. Du kan också kontakta berörd pedagog, ansvarig förskolechef eller rektor direkt. 

Läs mer om rutinen för klagomålshantering mot utbildning på kramfors.se

Frågor om tjänsten

Malin Zakrisson
malin.zakrisson@kramfors.se
0612-804 78

Personuppgiftsansvarig

Bildningsnämnden
kommun@kramfors.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa