Busskort i gymnasieskolan - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information om busskort

Du är berättigad till ett busskort om du:

  • Har minst 6 kilometer från din bostad (där du är folkbokförd) till skolan.
  • Studerar på heltid och har rätt till studiemedel.

Du kan få busskort till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Busskortet delas ut första skoldagen du börjar i årskurs 1 och gäller under hela din skolgång och lämnas tillbaka när du slutar årskurs 3. Du som ansökt om busskort för skolgång i annan kommun får kortet hemskickat när ansökan behandlats.

Du får åka två resor per dag, till och från skolan. Kortet gäller inte på helger, jullov och sommarlov.

Du kan inte inneha inackorderingstillägg och busskort samtidigt.

Värdehandling

Kortet är en personlig värdehandling. Det innebär att det är du själv som ansvarar för kortet. Du får alltså inte låna ut det till en kompis. Du bör också vara beredd att visa legitimation om det efterfrågas. Om kortet används av någon annan eller om du inte kan bevisa att det är ditt kort räknas kortet som ogiltigt och en avgift på för närvarande 500 kronor tas ut. En avgift tas även ut om du råkar tappa bort ditt busskort eller att det förstörs genom till exempel tvätt eller att det stjäls. Den avgiften är för närvarande 100 kronor.

Meddela felaktigheter gällande ditt busskort till den som ansvarar för utlämning av busskorten på skolan.

Ansökan

I denna e-tjänst kan du som är myndig eller din vårdnadshavare ansöka om busskort. Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten finns en blankett att ladda ner på sidan.

Läs mer

Läs mer om busskort i gymnasieskolan på vår webbplats kramfors.se (länken öppnas i ett nytt fönster).

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa