Resetillägg gymnasiet - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan förälder eller elev över 18 år ansöka om resetillägg för skolresor.  

Du kan ansöka om resetillägg

  • när avståndet mellan bostaden och busshållplatsen är mer än 6 kilometer
  • på grund av medicinska skäl. Ett läkarintyg som styrker dina skäl behövs i din ansökan

Notera att resetillägg kan inte sökas när  eleven får inackorderingsbidrag. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • 18 år fyllda
  • E-legitimation
  • Läkarintyg vid medicinskt skäl
  • Minst 6 kilometer mellan bostad och busshållplats eller medicinskt skäl

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa