Drift- och underhållsbidrag - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan föreningar som äger idrotts- eller friluftsanläggningar söka bidrag för drift- och underhåll. Bidraget avser att täcka del av föreningens nettokostnader för drift och underhåll av egen anläggning. 

Ansökan

Sista ansökningsdag är 1 november.

Kontakt

Annica Sundqvist
annica.sundqvist@kramfors.se
0612-800 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@kramfors.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa